NAMS

Norsk akuttmedisinsk studentforum

Bergen 2023

4 dager med læring, simuleringer og akuttmedisinsk kompetanse

"vi vet kor vi bor"

Akuttmedisinsk konferanse

NAMS

Hvor

TROMSØ, Norge

Når

7.-10.mars 2024

Start video

Vi vet kor vi bor

7.-10. mars 2024 arrangeres NAMS i Tromsø med tema «Vi vet kor vi bor».  Som kjent byr Nord-Norge på unike og krevende forhold, som er bakgrunnen for årets tema. 

Dette blir en innholdsrik helg som sjeldent oppleves andre steder enn i nord!


Fremtiden i akuttmedisin

Fokus på akuttmedisinsk kompetanse

NAMS er et årlig arrangement som tar sikte på å heve den akuttmedisinske kompetansen til Norges fremtidige leger. Arrangementet er et tverrfaglig samarbeid med foredrag og medisinske simuleringer.

NAMS drives av norske medisinstudenter på frivillig basis. Faglig innhold og kasuistikker utarbeides i samarbeid med erfarne leger og undervisere. I løpet av arrangementet avholdes det simuleringer i samarbeid etater som forsvaret, ambulanse, luftambulanse, Røde Kors og brannvesen.

Jørn Einar Rasmussen

Sjefslege i hæren. Seksjonsoverlege ved ortopedisk avd./akuttmottaket ved Drammen Sykehus

Anne Berit Guttormsen

Professor og overlege i anestesi og
intensivmedisin (UiB / HUS)

Anerkjente forelesere

Den teoretiske delen av NAMS 2023 bestod av forelesninger som ble avholdt av erfarent personell fra førstelinjen. Dette sikrer at forelesningene holder høy kvalitet. Kunnskap fra den teoretiske delen hadde høy overføringsverdi til den praktiske delen av arrangementet. 

Medisinske simuleringer

Vår praktiske del består av øvelser og medisinske simuleringer. De mindre øvelsene gir deltakerne mulighet til å perfeksjonere prosedyrer og teknikker, mens simuleringene er mer omfattende og virkelighetsnære. Under simuleringene utfordres deltakerne under stress på både kommunikasjon, pasientbehandling, medisinske prosedyrer og tverrfaglig samarbeid med etater som luftambulanse, forsvar og politi. 

Har du lyst å bidra til årets kuleste arrangement?

Bli med som frivillig!

... Søk om å bidra nå!

Siste nytt fra NAMS

2023 Bergen

Bergen 2023 Hodet Over  Vann Hvorfor «Hodet over vann»? Vestland fylke har flest antall arbeidere i havbaserte næringer i Norge, og

Les mer »