NAMS

Norsk akuttmedisinsk studentforum

4 dager med læring, simuleringer og akuttmedisinsk kompetanse

planlegging av nams trondheim 2025 er i gang

Hvor

Trondheim

Når

mars 2025

Fremtiden i akuttmedisin

Fokus på akuttmedisinsk kompetanse

NAMS er et årlig arrangement som tar sikte på å heve den akuttmedisinske kompetansen til Norges fremtidige leger. Arrangementet er et tverrfaglig samarbeid med foredrag og medisinske simuleringer.

NAMS drives av norske medisinstudenter på frivillig basis. Faglig innhold og kasuistikker utarbeides i samarbeid med erfarne leger og undervisere. I løpet av arrangementet avholdes det simuleringer i samarbeid etater som forsvaret, ambulanse, luftambulanse, Røde Kors og brannvesen.

Start video

Vi vet kor vi bor

7.-10. mars 2024 ble NAMS arrangert i Tromsø med tema «Vi vet kor vi bor». Som kjent byr Nord-Norge på unike og krevende forhold, som er bakgrunnen for årets tema. 

Dette var en innholdsrik helg som sjeldent oppleves andre steder enn i nord!

Håvard Larsen

Fagutvikler i stiftelsen Norsk Luftambulanse. Utdannet paramedic og jobber i ambulansetjenesten i Vestre Viken HF

Inger Marie Nilsbakken

Lege og stipendiat i Stiftelsen Norsk Luftambulanse, med forskningsprosjektet "Behandling av alvorlig skadde pasienter utenfor sykehus"

Anerkjente forelesere

Den teoretiske delen av NAMS 2024 besto av foredrag avholdt av erfarent og dyktig personell. Dette sikrer at foredragene holder høy kvalitet innenfor relevante og spennende akuttmedisinske temaer!

Vi fikk blant annet besøk av Håvard og Inger fra Stiftelsen Norsk Luftambulanse.

Medisinske simuleringer

Vår praktiske del består av øvelser og medisinske simuleringer. De mindre øvelsene gir deltakerne mulighet til å perfeksjonere prosedyrer og teknikker, mens simuleringene er mer omfattende og virkelighetsnære. Under simuleringene utfordres deltakerne under stress på både kommunikasjon, pasientbehandling, medisinske prosedyrer og tverrfaglig samarbeid med etater som luftambulanse, forsvar og politi. 

HAR DU lYST TIL Å BIDRA I NAMS ?

Bli med som frivillig!

Neste opptak i AUGUST

Sponsorer

NAMS er basert på frivillighet og er avhengig av ildsjeler, markører, foredragsholdere og sponsorer for å gjennomføre arrangementet. Ta gjerne kontakt for å bli sponsor, eller dersom du lurer på hvordan du kan bidra. 

Siste nytt fra NAMS

2023 Bergen

Bergen 2023 Hodet Over  Vann Hvorfor «Hodet over vann»? Vestland fylke har flest antall arbeidere i havbaserte næringer i Norge, og

Les mer »