Bergen 2023

Hodet Over  Vann

Fremtiden i akuttmedisin

Sjøfart og medisin

I 2023 ble NAMS avholdt i Bergen. Temaet for arrangementet var «Hodet over vann». Norge og vestlandet er kjent for sin nære tilknytning til havet gjennom både rekreasjon og næringer som olje, transport og fiske. NAMS 2023 retter blant annet fokus på hvordan ulykker på sjøen kan håndteres av helsepersonell. 

Hvorfor "Hodet over vann"?

Vestland fylke har flest antall arbeidere i havbaserte næringer i Norge, og statistikk viser at antall ikke-fatale ulykker har økt de siste årene. I den forbindelse ønsker vi å gi fremtidige leger kunnskapsbasert praksis innenfor et viktig fagfelt når det kommer til krisesituasjoner i og på sjø. Vi ønsker at alle deltakerne våre i ettertid av faghelgen vil kunne anvende riktig, faglig og sikker kunnskap i krevende og uoversiktlige situasjoner.

Foredrag

For å stå trygt i utfordrende situasjoner er det avgjørende å ha et godt teoretisk grunnlag. Teori og ferdigheter går hånd i hånd. Under NAMS 2023 ble det holdt foredrag i triage, brannskader, og blødninger. Studentene fikk også innblikk i dramatiske situasjoner gjennom reelle kasuistikker og førstehåndsberetninger. 

Ferdighetstrening

Den 2. dagen av NAMS 2023 ble det avholdt ferdighetstrening og postrullering. Deltakerne rullerte mellom 4 poster: skadesminke, blødning, intubasjon og triage. Medisinstudentene øve seg i kliniske prosedyrer og ferdigheter, noe som fungerte som viktig og god forberedelse for lørdagens storøvelse. 

Storøvelse

Lørdagen under NAMS 2023 avholdt vi en storøvelse for å utfordre deltakerne under mest mulig realistiske forhold. Deltakerne fikk øve seg på redning i vann sammen med to Røde Kors-båter, blant annet den nye båten Bjørgvin. Deltakerne fikk også undervisning i brannskade, de simulerte et akuttmottak og deltok på en stor masseskade-øvelse med ca. 50 markører. 

Bergen

NAMS 2023 ble avholdt i Bergen. Takket være tett samarbeid med lokale aktører og næringsliv fikk deltakerne smake på noe av det beste Bergen hadde å by på: boat drop på RelyOn Nutec; øvelser med  Bergen Brannvesen, Forsvaret og Røde Kors Bjørgvin; over 50 markører i sving; gallamiddag ved Skyskraperen restaurant på Ulriken og ikke minst en massiv støtte fra lokalt næringsliv!

Jørn Einar Rasmussen

Sjefslege i hæren. Seksjonsoverlege ved ortopedisk avd./akuttmottaket ved Drammen Sykehus

Anne Berit Guttormsen

Professor og overlege i anestesi og
intensivmedisin (UiB / HUS)

Anerkjente forelesere

Den teoretiske delen av NAMS 2023 bestod av forelesninger som ble avholdt av erfarent personell fra førstelinjen. Dette sikrer at forelesningene holder høy kvalitet. Kunnskap fra den teoretiske delen hadde høy overføringsverdi til den praktiske delen av arrangementet. 

Safeguard Simbodies

Safeguard Medical Nordic deltok under NAMS 2023 med SIMBODIES. Dette er ultrarealistiske dukker som kan brukes til simuleringer. Dukkene har realistiske replikasjoner av luftveier, vener, tenner, kjever og hud. Takk til Safeguard for muligheten til å øve på disse avanserte dukkene!

Røde Kors Bjørgvin

Den nye båten Røde Kors Bjørgvin deltok under NAMS 2023 og lot deltakerne få et innblikk i moderne søk og redning på sjø. 

Karen Andrea Magnusson

Leder og sponsoransvarlig

Linn Embla Norheim Haug

Nestleder

Amalie Forberg Aas

Medlemsansvarlig

Erlend Thue

Fagansvarlig

Hermine Friele Eide

Fagansvarlig

Jan Magnus stoud platou

Underholdningsansvarlig

Johannes Istad Lirhus

PR- og Webansvarlig

Kristiane Gullingsrud Bækken

Arrangementsansvarlig

Helene østeviK skaug

Økonomiansvarlig og sponsoransvarlig

Viktige støttespillere

Hovedsponsor