Bidra til å fremme akuttmedisinsk interesse!

Bli sponsor

Hvordan kan dere bidra?

NAMS er basert på frivillighet og er avhengig av over 50 ildsjeler, markører, foredragsholdere og sponsorer som gjør arrangementet mulig å gjennomføre for over 100 av våre deltakere. Dette medfører både økonomiske og praktiske behov som må dekkes. Vi samarbeider med både store og små sponsorer. Ta gjerne kontakt for å bli sponsor, eller dersom du lurer på hvordan du kan bidra. 

Kontakt oss på post@nams.no, eller benytt skjemaet nedenfor. 

Fyll ut skjemaet, eller kontakt oss på epost

Kontaktskjema

Epost

post@nams.no

Fokus på akuttmedisin

Vi setter fokus på akuttmedisin ved hjelp av foredrag, praktiske øvelser og simuleringer.

Samfunnskritisk kompetanse

God akuttmedisinsk kompetanse blant helsepersonell er viktig for samfunnet.

Akuttmedisin i fokus

Hva er NAMS?

NAMS er et årlig arrangement som søker å heve den akuttmedisinske kompetansen til norske medisinstudenter. Akuttmedisin er en viktig og underkommunisert del av medisinstudiet. Derfor ønsker vi å rette fokus og interesse mot akuttmedisinske ferdigheter gjennom foredrag, praktiske øvelser og simuleringer. Vi ønsker med dette å gjøre fremtidens helsevesen bedre rystet til å takle akutte hendelser. NAMS blir arrangert av medisinstudenter på frivillig basis, med viktig støtte fra sponsorer og samarbeidspartnere. 

Ta kontakt nedenfor for å bli en av våre sponsorer / samarbeidspartnere!

Hovedpunkt om NAMS

Årlig arrangement

NAMS er et årlig arrangement. Hvert år arrangeres NAMS i byen til ett av våre fire lokallag (Bergen, Oslo, Trondheim og Tromsø). 

Fokus på akuttmedisin

Vi retter fokus på akuttmedisinsk kunnskap og ferdigheter. Målet er å gjøre norske medisinstudenter bedre rystet til å håndtere akuttmedisinske situasjoner. 

Driftet av frivilligheten

NAMS blir arrangert av norske medisinstudenter på frivillig basis. 

Teori og simuleringer

Arrangementet pleier å bestå av en teoretisk del realistiske akuttmedisinske simuleringer. Dette gjør studentene bedre rystet for å håndtere akutte situasjoner. 

Lokallag

Våre fire lokallag i Bergen, Oslo, Trondheim og Tromsø jobber gjennom hele året for å fremme akuttmedisinsk interesse, ferdigheter og kunnskap. 

Vi ser etter samarbeidspartnere og sponsorer

Støtt oss, og bidra til en tryggere fremtid