Bidra til å fremme akuttmedisinsk interesse!

Bli sponsor

Hvordan kan dere bidra?

NAMS er basert på frivillighet og er avhengig av over 50 ildsjeler, markører, foredragsholdere og sponsorer som gjør arrangementet mulig å gjennomføre for over 100 av våre deltakere. Dette medfører både økonomiske og praktiske behov som må dekkes. Vi samarbeider med både store og små sponsorer. Ta gjerne kontakt for å bli sponsor, eller dersom du lurer på hvordan du kan bidra. 

Kontakt oss på post@nams.no, eller benytt skjemaet nedenfor. 

Fokus på akuttmedisin

Vi setter fokus på akuttmedisin ved hjelp av foredrag, praktiske øvelser og simuleringer.

Samfunnskritisk kompetanse

God akuttmedisinsk kompetanse blant helsepersonell er viktig for samfunnet.

Akuttmedisin i fokus

Hva er NAMS?

NAMS er et årlig arrangement som søker å heve den akuttmedisinske kompetansen til norske medisinstudenter. Akuttmedisin er en viktig og underkommunisert del av medisinstudiet. Derfor ønsker vi å rette fokus og interesse mot akuttmedisinske ferdigheter gjennom foredrag, praktiske øvelser og simuleringer. Vi ønsker med dette å gjøre fremtidens helsevesen bedre rystet til å takle akutte hendelser. NAMS blir arrangert av medisinstudenter på frivillig basis, med viktig støtte fra sponsorer og samarbeidspartnere. 

Ta kontakt nedenfor for å bli en av våre sponsorer / samarbeidspartnere!

Hovedpunkt om NAMS

Årlig arrangement

NAMS er et årlig arrangement. Hvert år arrangeres NAMS i byen til ett av våre fire lokallag (Bergen, Oslo, Trondheim og Tromsø). 

Fokus på akuttmedisin

Vi retter fokus på akuttmedisinsk kunnskap og ferdigheter. Målet er å gjøre norske medisinstudenter bedre rystet til å håndtere akuttmedisinske situasjoner. 

Driftet av frivilligheten

NAMS blir arrangert av norske medisinstudenter på frivillig basis. 

Teori og simuleringer

Arrangementet pleier å bestå av en teoretisk del realistiske akuttmedisinske simuleringer. Dette gjør studentene bedre rystet for å håndtere akutte situasjoner. 

Lokallag

Våre fire lokallag i Bergen, Oslo, Trondheim og Tromsø jobber gjennom hele året for å fremme akuttmedisinsk interesse, ferdigheter og kunnskap. 

Fyll ut skjemaet, eller kontakt oss på epost

Kontaktskjema

Epost

post@nams.no

Vi ser etter samarbeidspartnere og sponsorer

Støtt oss, og bidra til en tryggere fremtid