Norsk akuttmedisinsk studentforum (NAMS)

Om NAMS

Hva er NAMS?

NAMS er et årlig arrangement som søker å heve den akuttmedisinske kompetansen til norske medisinstudenter. Akuttmedisin er en viktig og underkommunisert del av medisinstudiet. Derfor ønsker vi å rette fokus og interesse mot akuttmedisinske ferdigheter gjennom foredrag, praktiske øvelser og simuleringer. Vi ønsker med dette å gjøre fremtidens helsevesen bedre rystet til å takle akutte hendelser. NAMS blir arrangert av medisinstudenter på frivillig basis, med viktig støtte fra sponsorer og samarbeidspartnere. 

Ta kontakt nedenfor for å bli en av våre sponsorer / samarbeidspartnere!

Fokus på akuttmedisin

Vi setter fokus på akuttmedisin ved hjelp av foredrag, praktiske øvelser og simuleringer.

Samfunnskritisk kompetanse

God akuttmedisinsk kompetanse blant helsepersonell er viktig for samfunnet.

Akuttmedisin i fokus

Hva er NAMS?

NAMS er et årlig arrangement som søker å heve den akuttmedisinske kompetansen til norske medisinstudenter. Akuttmedisin er en viktig og underkommunisert del av medisinstudiet. Derfor ønsker vi å rette fokus og interesse mot akuttmedisinske ferdigheter gjennom foredrag, praktiske øvelser og simuleringer. Vi ønsker med dette å gjøre fremtidens helsevesen bedre rystet til å takle akutte hendelser. NAMS blir arrangert av medisinstudenter på frivillig basis, med viktig støtte fra sponsorer og samarbeidspartnere. 

Ta kontakt nedenfor for å bli en av våre sponsorer / samarbeidspartnere!

Spørsmål og svar

Vanlige Spørsmål

Norsk Akuttmedisinsk studentforum er en organisasjon som avholder det årlige forumet NAMS.

De fire lokallagene roterer på å arrangere NAMS, altså Bergen, Oslo, Trondheim og Tromsø. 

De fire lokallagene er: Bergen (BAMS), Trondheim (TrAMS), Tromsø (TAMS) og Oslo (OAMS).

Vi brenner for akuttmedisin, og ønsker å øke den akuttmedisinske interessen blant norske medisinstudenter. 

VEdtekter

Vedtekter for Norsk Akuttmedisinsk Studentforening kan leses her.