Norsk akuttmedisinsk studentforum (NAMS)

Om NAMS

Hva er NAMS?

NAMS er et årlig arrangement som søker å heve den akuttmedisinske kompetansen til norske medisinstudenter. Akuttmedisin er en viktig og underkommunisert del av medisinstudiet. Derfor ønsker vi å rette fokus og interesse mot akuttmedisinske ferdigheter gjennom foredrag, praktiske øvelser og simuleringer. Vi ønsker med dette å gjøre fremtidens helsevesen bedre rystet til å takle akutte hendelser. NAMS blir arrangert av medisinstudenter på frivillig basis, med viktig støtte fra sponsorer og samarbeidspartnere. 

Ta kontakt nedenfor for å bli en av våre sponsorer / samarbeidspartnere!

Fokus på akuttmedisin

Vi setter fokus på akuttmedisin ved hjelp av foredrag, praktiske øvelser og simuleringer.

Samfunnskritisk kompetanse

God akuttmedisinsk kompetanse blant helsepersonell er viktig for samfunnet.

Akuttmedisin i fokus

Hva er NAMS?

NAMS er et årlig arrangement som søker å heve den akuttmedisinske kompetansen til norske medisinstudenter. Akuttmedisin er en viktig og underkommunisert del av medisinstudiet. Derfor ønsker vi å rette fokus og interesse mot akuttmedisinske ferdigheter gjennom foredrag, praktiske øvelser og simuleringer. Vi ønsker med dette å gjøre fremtidens helsevesen bedre rystet til å takle akutte hendelser. NAMS blir arrangert av medisinstudenter på frivillig basis, med viktig støtte fra sponsorer og samarbeidspartnere. 

Ta kontakt nedenfor for å bli en av våre sponsorer / samarbeidspartnere!

Hovedpunkt om NAMS

Årlig arrangement

NAMS er et årlig arrangement. Hvert år arrangeres NAMS i byen til ett av våre fire lokallag (Bergen, Oslo, Trondheim og Tromsø). 

Fokus på akuttmedisin

Vi retter fokus på akuttmedisinsk kunnskap og ferdigheter. Målet er å gjøre norske medisinstudenter bedre rystet til å håndtere akuttmedisinske situasjoner. 

Driftet av frivilligheten

NAMS blir arrangert av norske medisinstudenter på frivillig basis. 

Teori og simuleringer

Arrangementet pleier å bestå av en teoretisk del realistiske akuttmedisinske simuleringer. Dette gjør studentene bedre rystet for å håndtere akutte situasjoner. 

Lokallag

Våre fire lokallag i Bergen, Oslo, Trondheim og Tromsø jobber gjennom hele året for å fremme akuttmedisinsk interesse, ferdigheter og kunnskap. 

Medisinske simuleringer

Ferdighetstrening er viktig for å kunne stå trygt i akutte situasjoner, og teori er er nødvendig for å kunne ta gode vurderinger og utøve faglig skjønn. NAMS kombinerer realistisk ferdighetstrening med viktig teori for å forberede deltakerne på fremtidige akuttmedisinske scenarioer. 

Se hvor lærerikt NAMS har vært tidligere år!

Spørsmål og svar

Vanlige Spørsmål

Norsk Akuttmedisinsk studentforum er en organisasjon som avholder det årlige forumet NAMS.

De fire lokallagene roterer på å arrangere NAMS, altså Bergen, Oslo, Trondheim og Tromsø. 

De fire lokallagene er: Bergen (BAMS), Trondheim (TrAMS), Tromsø (TAMS) og Oslo (OAMS).

Vi brenner for akuttmedisin, og ønsker å øke den akuttmedisinske interessen blant norske medisinstudenter.